دستگاه های برودتی و سرمایشی

شیر سرد کن

شیر سرد کن

تولید کننده انواع دستگاه های شیر سرد کن

فریزر درب شیشه ای محدب

فریزر درب شیشه ای محدب

تولید کننده انواع فریزرهای درب شیشه ای محدب

یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

تولید کننده انواع یخچال های ویترینی

یخچال شیرینی فروشی

یخچال شیرینی فروشی

تولید کننده انواع یخچال های ویترینی شیرینی فروشی

یخچال ایستاده

یخچال ایستاده

تولید کننده انواع یخچال های ایستاده صنعتی

یخچال نوشابه

یخچال نوشابه

تولید کننده انواع یخچال های نوشابه